JO ZETTE JOCKO: Le Rayon du Mystère

Publication Petit Vingtième 1936-1937-1938
N° 42 du 22 octobre 1936
N° 43 du 29 octobre 1936
N° 45 du 12 novembre 1936
N° 46 du 19 novembre 1936
N° 47 du 26 novembre 1936
N° 48 du 3 decembre 1936
N° 50 du 17 decembre 1936
N° 4 du 28 janvier 1937
N° 7 du 18 fevrier 1938
N° 9 du 4 mars 1937
N° 11 du 18 mars 1937
N° 12 du 25 mars 1937
N° 13 du 1 avril 1937

N° 15 du 15 avril 1937

N° 16 du 22 avril 1937
N° 20 du 20 mai 1937
N° 21 du 27 mai 1937
N° 22 du 3 juin 1937
 
N° 26 du 1 juillet 1937
 
N° 31 du 5 aout 1937
N° 32 du 12 aout 1937
N° 33 du 19 aout 1937

N° 34 du 26 aout 1937

N° 35 du 2 septembre 1937
N° 37 du 16 septembre 1937
N° 38 du 23 septembre 1937
N° 39 du 30 septembre 1937
N° 42 du 21 octobre 1937
N° 43 du 28 octobre 1937
N° 44 du 4 novembre 1937
N° 45 du 11 novembre 1937
N° 46 du 18 novembre 1937
N° 47 du 25 novembre 1937
N° 51 du 23 decembre 1937
N° 1 du 6 janvier 1938
N° 2 du 13 janvier 1938
N° 4 du 27 janvier 1938
N° 7 du 17 fevrier 1938
   
N° 8 du 24 fevrier 1938
N° 9 du 3 mars 1938
   
N° 10 du 10 mars 1938